Blå spåret i Nackareservatet, 10 km mellan Erstavik och Hellasgården

Blå spåret i Nacka är en tyst vandring (man hör lite trafik 1-2 km vid Hellasgården, men annars tyst) genom fin skog. Turen är varierande med gång över klippor ibland och breda fina stigar ibland. Många sjöar finns det också längs vägen att stanna och fika vid.

Karta Blå spåret Erstavik till Hellasgården, 10 km
Karta över Blå spåret Erstavik till Hellasgården, 10 km
Karta till Tattby:
Maps.Google.se
Blå spåret på naturkartan:
https://www.naturkartan.se/sv/nacka/bla-sparet-2

Ta sig dit:
Åka kommunalt med SL (sök på hållplats “Tattby”). Från Gullmarsplan åker man Saltsjöbanan till Tattby, kliver av, rundar idrottshallen och går mot Erstaviken. Beroende på tid och dag, mellan 45 minuter till 1 timme och en kvart, pga byten mellan förbindelser. Bäst är att börja i Tattby och gå mot Hellasgården, där finns tätare kommunikationer.

Finns på plats:
Fina stigar. Vid Hellasgården finns fik, bastu och bad.

Ta med:
Matsäck / fika.

Dammsjön i närheten av Erstaviken
Dammsjön i närheten av Erstaviken

Utsikt över Erstaviken. Erstabadet nedanför.
Utsikt över Erstaviken. Erstabadet nedanför.
Fin gamelskog
Fin uppväxt skog.
Klippstigar
Ibland blir stigen lite klippig och man får vandra över hällarna.

2 thoughts on “Blå spåret i Nackareservatet, 10 km mellan Erstavik och Hellasgården”

Comments are closed.