Hitta Vilse – överlevnadskurs för barn som gått vilse i naturen

Hitta Vilse stig
Hitta Vilse stigen i Rudans Naturreservat lär barn om vad man ska göra om man går vilse.

“Hitta Vilse” är ett toppenbra initiativ från Civilförsvarsförbundet för att utbilda barn i vad de ska göra om de går vilse i skogen – tydligen går 700 barn vilse varje år… det är rätt många! Hur man ska klara sig, hålla värmen och synas och höras. Allt medan man håller sig lugn genom att krama ett träd. Det finns ganska många slingor runt om där man kan gå själv med barnen men det allra bästa är om man testar övningarna eller ännu bättre, går en kurs… och köp en visselpipa till nästa tur!

Civilförsvarsförbundets Hitta Vilse information:
civil.se/kurser/hitta-Vilse/

Hitta Vilse kurser:
Hitta Vilse kurs kan man gå hos Civilförsvarsförbundet om man är en grupp. Civilförsvarsförbundets verksamhet är på uppdrag från MSB  (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap). Från och med 2015 erbjuder Civilförsvarsförbundet Hitta Vilse som betalkurser. Dvs man kan som grupp köpa en kurs. De erbjuder också Hitta Vilse ledarkurser för ex förskolepersonal, friluftsfrämjandet osv. Även detta koncept för grupper. Ännu har de inte några öppna kurser för enskilda att anmäla sig till. Detta är dock något som de har börjat titta på nu. Kontakta Anette Åkerblom för mer information på anette.akerblom (at) civil.se eller info (at) civil.se

Material:
Vill man hålla en kurs finns det arbetshäften för barn att köpa för endast 8 kr och andra användbara saker.

I Stockholmsområdet finns Hitta Vilse här:

De olika Hitta Vilse stationerna:

  • Station 1. Det är vanligt att barn går vilse. Varje dag går minst 2 barn vilse i skogen.
  • Station 2. När man gått vilse blir man ofta rädd och osäker.
  • Station 3. I skogen finns det många träd. Träden är dina kompisar. Om du gått vilse ska du stanna och krama ett träd. Du måste bli kvar på ett ställe. Då blir du lättare att hitta.
  • Station 4. Gör stopptecken – tre streck bredvid varandra – så att de som letar hittar dig lättare. OM du har en visselpipa – blås i den då och då.
  • Station 5. Händer du olika saker – skräp som du hittar – i ditt träd, så upptäcks du lättare. Bygg ett staket runt ditt träd med hjälp av pinnar och grenar.
  • Station 6. Du måste hålla dig varm. Bygg en koja med golv som skyddar mot vind, fukt och kyla. Du får inte ta av dig några kläder. Knäpp igen.
  • Station 7. De vuxna kommer göra allt för att hitta dig. Så fort du hör något – blås i visselpipan.
  • Station 8. Gör som Vilse så blir du hittad!
  • Mål: Kom ihåg! 1. Krama ett träd. 2. Håll värmen! 3. Syns och hörs!
Station 1. Det är vanligt att barn går vilse. Varje dag går minst 2 barn vilse i skogen.
Station 1. Det är vanligt att barn går vilse. Varje dag går minst 2 barn vilse i skogen.
Station 2. När man gått vilse blir man ofta rädd och osäker.
Station 2. När man gått vilse blir man ofta rädd och osäker.
Station 3. I skogen finns det många träd. Träden är dina kompisar. Om du gått vilse ska du stanna och krama ett träd. Du måste bli kvar på ett ställe. Då blir du lättare att hitta.
Station 3. I skogen finns det många träd. Träden är dina kompisar. Om du gått vilse ska du stanna och krama ett träd. Du måste bli kvar på ett ställe. Då blir du lättare att hitta.
Station 4. Gör stopptecken - tre streck bredvid varandra - så att de som letar hittar dig lättare. OM du har en visselpipa - blås i den då och då.
Station 4. Gör stopptecken – tre streck bredvid varandra – så att de som letar hittar dig lättare. OM du har en visselpipa – blås i den då och då.
Station 5. Händer du olika saker - skräp som du hittar - i ditt träd, så upptäcks du lättare. Bygg ett staket runt ditt träd med hjälp av pinnar och grenar.
Station 5. Händer du olika saker – skräp som du hittar – i ditt träd, så upptäcks du lättare. Bygg ett staket runt ditt träd med hjälp av pinnar och grenar.
Station 6. Du måste hålla dig varm. Bygg en koja med golv som skyddar mot vind, fukt och kyla. Du får inte ta av dig några kläder. Knäpp igen.
Station 6. Du måste hålla dig varm. Bygg en koja med golv som skyddar mot vind, fukt och kyla. Du får inte ta av dig några kläder. Knäpp igen.
Station 7. De vuxna kommer göra allt för att hitta dig. Så fort du hör något - blås i visselpipan.
Station 7. De vuxna kommer göra allt för att hitta dig. Så fort du hör något – blås i visselpipan.
Station 8. Gör som Vilse så blir du hittad!
Station 8. Gör som Vilse så blir du hittad!
Mål: Kom ihåg! 1. Krama ett träd. 2. Håll värmen! 3. Syns och hörs!
Mål: Kom ihåg! 1. Krama ett träd. 2. Håll värmen! 3. Syns och hörs!