Ryssberget – en liten bit bortglömd urskog inramad av vägar och industriområden

Ryssberget kaknästornet

Ryssbergt ligger bara 5 km från stadshuset och ett stenkast från Nacka forum. Det är ett ganska bortglömt litet område på 25-30 hektar. Men, passa på att besöka det snart, för minst 5 hektar ska byggas bort, kanske mer.
Så, några kilometers promenad, inte mer.

Åka kommunalt med SL (sök på hållplats “FInntorp”)
Sl.se

Ta sig dit:
Ta buss till Finntorp från Slussen. Bland annat 414 går dit och det är ca 10 minuter från Slussen.

Finns på plats:
Ett fint litet område med skiftande terräng och urgamla träd. Man kan antingen gå uppe på berget, men där är det lite oljud från bilar och vägar. Välj hellre att gå runt berget med vattnet på vänster sida.

Ta med:
Fika.

Kliva av i Finntorp, gå över bron sen höger för att komma över motorvägen. Sväng höger till Gamla värmdövägen och följ den. Gå förbi Nacka kyrka, sen ner på Blomstervägen. Sväng vänster på Birkavägen. Gå under tunneln.

Ryssbergen startar under värmdöleden
Tunneln under Värmdöleden är “porten” till Ryssbegen.
Enligt skylten:
Ryssberget är en orörd urskog. Den består av höga berg, sprickdalar och branter mot vattnet.
Ryssbergens högsta punkt ligger 60 m öh. Det finns mest tallskog i Ryssbergen. De äldsta tallarna är 400 år gamla. I sprickdalarna växer även lövträd.
Det finns mycket död ved i Ryssbergen. Torrakor är döda träd som står upp. Lågor är döda träd som ligger ner. Grov död ved och orördhet gör att flera rödlistade arter och signalarter lever i Ryssbergen. Det är helt unikt att en urskog med dessa höga naturvärden ligger så nära en stad.
Korv 5 kr
Det är inte bara på IKEA man gör reklam för korv för 5 kr.

Går man uppe på berget hör man tyvärr ganska mycket av Värmdöleden. Välj att istället gå rakt väster ut (snett fram mot vänster) mot vattnet.

Bygg i skog
Mycket av Ryssberget är planlagt att bebyggas. Här på denna fina stig planeras en väg.
Det kommer byggas bostäder och industrilokaler, 5 hektar skog planeras att tas bort.
Utsikt Ryssbergen
Fortsätt rakt västerut så kommer du till en fin utsikt.
Kontrast skog och industri
Fortsätt stigen mot nordöst, med vattnet på vänster sida, då och då kommer en utsikt. Ibland blir det märkliga kontraster mellan mjuk mossa och hård exploatering.
Ryssberget kaknästornet
Promenaden är inte mer än ett par kilometer och snart är man framme vid en grusstig med utsikt över Kaknästornet och Bron vid Vikdalsvägen.

Följ grusstigen till höger. Gå under tunneln vid vägen och där är hållplats “Nacka gymnasium” det går 2 bussar: 402 och 93 därifrån, men ibland får man vänta en kvart. Fler bussar går från Nacka forum, vilket är en kort promenad.