Statypromenad: Evert Taube, Willy Gordon, Riddarholmen

Evert Taube, Willy Gordon, Riddarholmen

Evert Taube (1890-1976), Willy Gordon (född 1916), rest 1990.
Är nära adress: Norra Riddarholmshamnen, Riddarholmen

Karta över Statyer i Stockholm med omnejd

Evert Taube, Willy Gordon, Riddarholmen