Statypromenad: Flicka med hopprep, Clarence Blum, Högalidsparken, Söder

Flicka med hopprep, Clarence Blum, Högalidsparken

Flicka med hopprep (rest 1966), Clarence Blum (född 1897).
Är nära adress: Korsningen Varvsgatan / Högalidsgatan, Högalidsparken, Söder

Karta över Statyer i Stockholm med omnejd

Flicka med hopprep, Clarence Blum, Högalidsparken