Statypromenad: Gustav II Adolf, Gustav Adolfs torg, Stockholm

Gustav II Adolf, Gustav Adolfs torg, Stockholm

Gustav II Adolf (1594-1632), Sveriges första Ryttarstaty.
Är nära adress: Gustav Adolfs torg, Stockholm.

Karta över Statyer i Stockholm med omnejd

Gustav II Adolf, Gustav Adolfs torg, Stockholm

Gustav II Adolf, Gustav Adolfs torg, Stockholm