Statypromenad: Liggande kalv, Asmund Arle, Västertorp

Liggande kalv, Asmund Arle, Västertorp
Liggande kalv, Asmund Arle (född 1918), rest 1955
Är nära adress: Västertorpplan, inne på gården bakom Centrumhöghuset, Västertorp

Karta över Statyer i Stockholm med omnejd

Liggande kalv, Asmund Arle, skulptur Västertorp