Statypromenad: Sentida kors, Torsten Renqvist, Grubbensringen, Kungsholmen

Sentida kors, Torsten Renqvist, Grubbensringen, Kungsholmen

Sentida kors (1999), Torsten Renqvist

Är nära adress: Grubbensringen, Kungsholmen

Karta över Statyer i Stockholm med omnejd

Sentida kors, Torsten Renqvist, Grubbensringen, Kungsholmen