Statypromenad: Stående figur, Rune Rydelius, Katarina Bangata, Söder

Stående figur, Rune Rydelius, staty Katarina Bangata

Stående figur, (rest 1998), Rune Rydelius (född 1940)
Är nära adress: Katarina Bangata, Söder

Karta över Statyer i Stockholm med omnejd

Stående figur, Rune Rydelius, staty Katarina Bangata