Statypromenad: Stående pojke, Lennart Källström, Västertorp

Stående pojke, Lennart Källström, Västertorp
Stående pojke, Lennart Källström (född 1920), rest 1955
Är nära adress: Parkleken Lugnet, Terrängvägen, Västertorpsparken, Västertorp

Karta över Statyer i Stockholm med omnejd
Stående pojke, Lennart Källström, Västertorp skylt