Statypromenad: Systrarna, Stig Blomberg, Västertorp

Parkleken Lugnet, Terrängvägen, Västertorpsparken, Västertorp
Systrarna, Stig Blomberg (1901-1976), rest 1955
Är nära adress: Parkleken Lugnet, Terrängvägen, Västertorpsparken, Västertorp

Karta över Statyer i Stockholm med omnejd
Parkleken Lugnet, Terrängvägen, Västertorpsparken, skulptur Västertorp