Statypromenad: Yttre och inre form, Henry Moore, Västertorp

Yttre och inre form, Henry Moore, Västertorp
Yttre och inre form, Henry Moore (född 1898), rest 1955
Är nära adress: Västertorpsplan, Västertorps centrum

Karta över Statyer i Stockholm med omnejd
Yttre och inre form, Henry Moore, skulptur Västertorp